Vydavatel

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
+420 604 269 828
+420 246 033 022
redakce@wpevent.cz
IČ: 241 44 860
DIČ: CZ 241 44 860

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 182764.

bankovní spojení: Fio, a.s.
č. ú.: 2400156863/2010