Předplaťte si časopis Beverage & Gastronomy

  • Roční předplatné (10 čísel z toho 2 dvojčísla) měsíčníku – tištěná verze za 800 Kč/rok.
  • Roční předplatné (10 čísel z toho 2 dvojčísla) měsíčníku – online verze za 800 Kč/rok.
  • Zakoupení jednotlivých čísel je možné na adrese redakce nebo Vám jej zašleme poštou na základě uhrazené faktury – Cena výtisku: prodejní cena 79 Kč

K dodávce časopisu do zahraničí je přičítáno poštovné (dle aktuálního ceníku pošty).

Jak objednat

Předplatné zajišťuje Česká pošta
  • bezplatná linka České pošty: 800 300 302
  • emailem: postabo.prstc@cpost.cz
  • písemně: Česká pošta, s.p., odd. periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3
Obecné podmínky předplatného:
  • O úspěšném zaregistrování objednávky budete informováni mailem, který uvedete na konci formuláře.
  • Vystavenou zálohovou fakturu obdržíte do 5 dnů od České pošty. Pokud se tak nestane, informujte Českou poštu
  • První číslo bude zasláno po obdržení úhrady předplatného.
  • Předplatné nelze zrušit v průběhu předplatitelského období.