Rozmach ekologického vinařství v Německu

Evropská komise na konci března předložila akční plán rozvoje ekologického zemědělství. Jeho hlavním cílem je podpořit produkci a spotřebu ekologicky pěstovaných zemědělských produktů, dosáhnout do roku 2030 toho, že ekologicky bude obhospodařováno 25 % zemědělské půdy a výrazně zvýšit podíl ekologické akvakultury.

V Německu je průkopníkem ekologického vinařství s více než třicetiletou historií. Plochy vinic určených pro ekologické vinařství se zde za posledních deset let více než ztrojnásobily. „V roce 2019 bylo v Německu ekologicky obděláváno 10 600 hektarů vinic, což odpovídá deseti procentům celkové plochy vinic a meziročnímu nárůstu o 14 procent,“ vysvětluje Steffen Schindler z Německého vinařského institutu (DWI). Schindler poznamenává, že procento německého ekologického vinařství je na mezinárodní úrovni příznivé.

Mnoho vinařů zaznamenalo při přechodu na organické pěstování zlepšenou kvalitu vína. Přechod na ekologické vinařství se často odehrává spolu s generační změnou v zemědělských podnicích – mladí manažeři ji často vnímají jako příležitost ke zlepšení svého celkového provozu.

Podle Dr. Randolfa Kauera, profesora ekologického vinařství na Geisenheimské univerzitě a významného vinaře ze středního Porýní, lidé ve stále větším počtu vyhledávají organická vína. Hlavními důvody pro to – kromě lepšího zdraví – jsou kvalita vína i etické aspekty. Jak říká profesor Dr. R Kauer: „Produkce šetrná k přírodě podporuje pozitivní interakci mezi půdou, podnebím a rostlinami. Spousta lidí se rozhoduje pro ekologickou produkci na základě svého osobního přesvědčení zahrnujícího respekt k životnímu prostředí, snahy minimalizovat znečištění, respekt k flóře a fauně, ochranu biologické rozmanitosti a zachování skutečného spojení mezi lidmi a půdou.“

Organické vinařství se zaměřuje na udržení vyváženého viničního ekosystému. Proto se od všech chemicko-syntetických pesticidů upouští, stejně jako od uměle vyráběných hnojiv. Přeměna vinice z konvenčního na ekologické pěstování trvá tři roky. „Organičtí vinaři byli vždy průkopníky ve svém oboru,“ uzavírá Steffen Schindler. „Mnoho metod, které začaly na organických vinicích, jako je třeba použití prospěšného hmyzu pro hubení škůdců, ozelenění vinic či snahy o udržení ekologické rovnováhy, jsou nyní standardem také v konvenčním vinařství.“

Díky přírodnímu původu, který obvykle vede k menším výnosům, zprostředkovávají organická vína výrazný odraz místních charakteristik terroiru, včetně půdního typu a podnebí. Přesto jsou jinak chuťově k nerozeznání od stejně kvalitních vín pěstovaných konvenčně. „Organické vinařství přináší spotřebiteli další výhodu: tento pojem je spojen s vysokou kvalitou a je příslibem přispění do ekologického zemědělského systému,“ říká Schindler. V Německu se stejně jako mnoho biopotravin i bio vína stala trvalou součástí nákupních košíků mnoha spotřebitelů

V České republice jsou mezitím hybridy hroznů, které jsou vhodné pro ekologické pěstování, pěstovány na téměř 740 hektarech z 18 000 hektarů obdělávaných tuzemských vinic. Jedná se o nárůst o 46 hektarů ve srovnání s rokem 2019. Podle Antonína Suchánka, spolumajitele pražského Autentista wine & champagne bar, rostoucí zájem o organická, biodynamická a přírodní vína a jejich pěstování představuje přirozený vývoj. K tomu dodává: „Jedná se o návrat k původnímu pěstování vinné révy a výrobě vína bez umělých hnoji a agresivní chemie. Půda tak zůstává živá, protože vinaři, stejně jako ostatní zemědělci, musí přemýšlet nad tím, v jakém stavu ji předají dalším generacím. Navíc tato vína nabízejí širokou škálu vůní a chutí, nejsou standardizovaná, v tom je jejich největší půvab. Těší nás, že si k nim spotřebitelé nacházejí sami cestu.“

Až se příště půjdete bavit, přemýšlejte, prosím, o návratu k přírodě a na piknik v parku, posezení na balkóně nebo procházku si s sebou vezměte organické víno, třeba z Německa. Užijte si to. Prost!

TZ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *